Wat maakte dat Achmea koos voor het AuditPeople Traineeship?

Wim Schouten, Senior Manager Internal Audit: “Binnen Internal Audit Achmea zijn we volop in beweging en proberen we de ontwikkelingen binnen ons vakgebied zo goed mogelijk te volgen.

Waar mogelijk proberen we zelfs hierop vooruit te lopen. Het is erg belangrijk dat we waarde toevoegen, de standaard werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uitvoeren en daarmee niet verrast gaan worden door robotisering van die werkzaamheden.”
“De auditors van de toekomst bezitten niet alleen auditkennis en –ervaring, maar beschikken juist ook over competenties en persoonlijkheidskenmerken, die bijdragen aan flexibel en anticiperend inspelen op veranderingen. Zij bezitten lef in de uitvoering, kunnen kort cyclisch acteren, zijn volwaardige gesprekspartners van het management en adviseren over ontwikkelingen en risicobeheersing van zaken die er echt toe (gaan) doen.”

“Internal Audit Achmea heeft inmiddels een stevige kern van senior auditors met veel ervaring en goede competenties. Nu is het moment om deze kern aan te vullen met jonge gemotiveerde academici, die ons bij de tijd houden door actuele kennis en vaardigheden in te brengen. Deze mensen moeten over de goede (audit)competenties en persoonlijkheidskenmerken beschikken en affiniteit hebben met het auditvak, maar hoeven zeker niet allemaal uit de traditionele opleidingshoek te komen. De kern van ervaren auditors is immers binnen de afdeling ruimschoots aanwezig. Coaching en bereidheid om het auditvak te leren, is uiteraard wel gewenst voor de nieuw instromende academici.”

“De wens om ons te richten op ontwikkelingen en risicobeheersing van zaken die er echt toe doen, strandt soms omdat we bij oorzaakanalyses vastlopen op terreinen waarbij de auditor zijn methodieken, vaste patronen en geleerde aanpak moeilijk kan of durft toe te passen. Voorbeelden daarvan zijn onderzoeken op het gebied van houding en gedrag, marketing en strategie. Vooral het aspect houding en gedrag/ cultuur is bij recente echecs bij financiële ondernemingen oorzaak geweest van grote problemen en zelden door een internal audit functie als zodanig onderkend, laat staan gerapporteerd. De aandacht van de toezichthouders hiervoor is inmiddels groot; de AFM zet zelf ook gedragswetenschappers in. Als Internal Audit van een grote financiële onderneming vonden ook wij dat deze discipline een gewenste aanvulling is binnen ons team. Omdat wij zelf op de arbeidsmarkt niet direct de aandacht van gedragswetenschappers trekken, hebben wij AuditPeople gevraagd hier voor ons een aantal geschikte kandidaten te zoeken.

Hoe bevalt de samenwerking tot nu toe (met de trainee en/of AuditPeople)?

Wim Schouten: “Na diverse CV’s en persoonlijkheidsbeschrijvingen van AuditPeople te hebben ontvangen, hebben wij twee afgestudeerde gedragswetenschappers geselecteerd, gesproken en volgtijdelijk van AuditPeople ingehuurd. Gedurende de overeengekomen periode verzorgt Audit People een interne opleiding leidend tot een post HBO audit diploma, aanvullende begeleiding en personal coaching. Wij kunnen in die periode de geschiktheid en onderlinge klik vaststellen en besluiten tot eventuele overname.

“Eén van de trainees is Zita. Zij werkt inmiddels al enkele maanden binnen onze afdeling en zij heeft verassend snel haar weg binnen dit complexe bedrijf en nieuwe vakgebied gevonden. Met haar interne coach heeft zij het voor elkaar gekregen een volledige behavioural audit uit te voeren en tot een goed en geaccepteerd einde te brengen. Belangrijk is ook, dat zij de collega’s heeft geënthousiasmeerd bij haar presentatie van deze nieuwe auditvorm, die intern moeizaam van de grond kwam. (Redactie: Zita treedt per 1 april 2017 in dienst van Achmea). De andere trainee is Suzanne. Zij is recent gestart, maar vindt ook al vrij snel haar weg. Het mooie is, dat de collega’s de dames ook al snel vinden en raadplegen, zodat we de soft control aspecten nog meer in de reguliere audits kunnen meenemen. Kortom, we zijn heel tevreden.”

Wil je meer informatie over het AuditPeople Traineeship, neem dan contact op met Sander van Oosten (sander.van.oosten@auditpeople.nl of 06-18804323).

AuditPeople (www.auditpeople.nl) is een specialistische dienstverlener die internal audit functies voorziet in capaciteit en expertise.