Decentrale overheden

De decentrale overheid bestaat uit provincies, gemeenten en waterschappen. Deze organisaties staan in steeds grotere publieke belangstelling. Het bestaansrecht lijkt continu te moeten worden aangetoond en de takenpakketten zijn aan verandering onderhevig.

Binnen deze bijzondere context vergt het uitvoeren van audits specifieke eigenschappen van de auditor, waaronder een maatschappelijke betrokkenheid, ervaring met politiek-bestuurlijke processen en het kunnen omgaan met veranderingen. AuditPeople heeft ervaring met het uitvoeren van rekenkameronderzoeken, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken en specifiek subsidieonderzoek.