Rijksoverheid

De Rijksoverheid is de verzamelnaam voor de 11 ministeries, vele uitvoerende diensten, inspecties en de Hoge Colleges van Staat. Op de organisatie van de Rijksoverheid wordt de komende jaren vele miljoenen bezuinigd. Het doel is een kleinere en betere Rijksoverheid. Met dit uitdagende doel bestaat er grote behoefte aan aanvullende zekerheid. Zekerheid over financiële informatie, alsmede zekerheid over de betrouwbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de departementale processen en technische infrastructuren.

Het uitvoeren van audits binnen de Rijksoverheid vergt specifieke eigenschappen van de auditor, waaronder een maatschappelijke betrokkenheid en ervaring met politiek-bestuurlijke processen. AuditPeople voorziet in de juiste tijdelijke of permanente audit capaciteit.

Aarzel niet om contact op te nemen.