Trustkantoren

Als trustkantoor heeft u te maken met de Regeling Integere Bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014). Daarin wordt de trustsector verplicht om met ingang van 1 januari 2015 een volwaardige auditfunctie in te richten.

De Nederlandsche Bank stelt een aantal eisen aan de auditfunctie binnen een trustkantoor. Zo mag u niet als eindverantwoordelijke de audits uitvoeren en mag er geen vermenging zijn met de compliance functie. Ook het audit instrumentarium – een charter, handboek, risicoanalyse en auditkalender – dient op orde te zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen met AuditPeople voor onze speciale aanbieding voor trustkantoren.