Woningcorporaties

Bij woningcorporaties wordt steeds vaker de toegevoegde waarde gezien van Internal Audit. De Governancecode Woningcorporaties schrijft Internal Audit nog niet voor, zoals de nieuwste Corporate Governance code voor beursgenoteerde organisaties dat al wel doet. Wel vraagt de specifieke code voor de woningcorporatie voldoende aandacht te besteden aan o.a. gedrag en cultuur, transparantie en een goede interne beheersing. De code is verplicht voor leden van Aedes en VTW.

Daar waar er internal audit werkzaamheden plaatsvinden, gebeurt dat niet altijd persé vanuit een separate Internal Audit afdeling. Vaker komt het nog voor dat de audits worden uitgevoerd vanuit concerncontrol, een AO/IC-afdeling of een procesadviseur. Daarmee verschilt veelal ook aan wie er wordt gerapporteerd: management, Bestuur of RvC.

De onderwerpen van de audits kunnen uiteraard ook variëren. Kijkend naar de primaire processen binnen een corporatie zijn o.a. het beheer van de vastgoedportefeuille en het onderhoud van de huurwoningen logische auditobjecten. Los daarvan kunnen ook processen worden geaudit die rechtstreeks verband houden met een betrouwbare jaarrekening of het voldoen aan de wettelijke eisen. Sommige woningcorporaties gaan een stapje verder. Zij hebben onderwerpen op de auditkalender staan als: de algehele governance van de corporatie, gedrag en cultuur, de manier waarop maatschappelijke doelen worden gerealiseerd.

U kunt kortom nogal wat keuzes maken bij de inrichting en uitvoering van audits. AuditPeople brengt graag haar kennis, ervaring en personele bezetting hiervoor in. Het (parttime) uitbesteden van de auditfunctie behoort daarbij ook tot de mogelijkheden. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met AuditPeople voor de juiste tijdelijke capaciteit, permanente audit capaciteit, of een gericht advies.