Jong talent direct effectief aan de slag via het traineeship

Bij het AuditPeople Traineeship ontwikkelen jonge, talentvolle trainees zich in korte tijd tot professionele internal / IT auditors.

De trainees van AuditPeople zijn vrijwel zonder uitzondering academisch geschoold, relatief jong en hebben enkele jaren werkervaring. De selectiecriteria die AuditPeople hanteert, zijn stevig. Daarbij wordt de nadruk gelegd op specifieke auditcompetenties zoals analytische vaardigheden, presentatietechnieken, het voeren van een goed vraaggesprek en het omgaan met weerstand. Deze criteria zijn afgeleid uit het Competency Framework van het Institute of Internal Auditors (IIA). Voor de toetsing hiervan ontwikkelde AuditPeople in eigen beheer een assessment.

Is een kandidaat eenmaal geselecteerd, dan volgt hij of zij allereerst de Basisopleiding Internal / IT Auditing op post-bachelor niveau. Deze duurt twee weken. In de maanden erna wordt de kennis uit de basisopleiding aangevuld met inhoudelijke terugkomdagen. Ook is er gedurende die maanden intensieve begeleiding en persoonlijke coaching van de trainees. Het totale traject levert de trainees een uitstekende opstap richting een postdoctorale opleiding tot RO of RE.

In hoog tempo ontwikkelt de trainee zich tot een internal auditor / IT auditor die volwaardig meedraait in uw audit team. U wordt vervolgens, als opdrachtgever, de mogelijkheid geboden om de auditor een dienstverband aan te bieden. Voor u snijdt het mes dus aan twee kanten:

1. U kunt gedurende zes maanden rekenen op de capaciteit van een gemotiveerde en ambitieuze junior (IT) Auditor.

2. U heeft zes maanden de tijd om in de dagelijkse praktijk te ervaren of de betrokken (IT) auditor een waardevolle, permanente aanvulling is op uw team.

Neem contact op om de toegevoegde waarde voor uw organisatie te verkennen. Wij vertellen er graag vol enthousiasme over.

  • "Na diverse CV’s en persoonlijkheidsbeschrijvingen van AuditPeople te hebben ontvangen, hebben wij twee afgestudeerde gedragswetenschappers geselecteerd, gesproken en volgtijdelijk van AuditPeople ingehuurd. Gedurende de overeengekomen periode verzorgt AuditPeople een interne opleiding op post HBO-niveau, aanvullende begeleiding en personal coaching. Wij kunnen in die periode de geschiktheid en onderlinge klik vaststellen en besluiten tot eventuele overname. Het mooie is, dat de collega’s de trainees al snel vinden en raadplegen, zodat we de soft control aspecten nog meer in de reguliere audits kunnen meenemen. Kortom, we zijn heel tevreden."

    Wim Schouten Senior Manager Internal Audit Achmea
  • "Sinds een half jaar hebben we voor de projectauditfunctie een trainee van AuditPeople ingehuurd. Hiermee hebben we een bevlogen auditor binnengehaald die dankzij het opleidingsprogramma en de intensieve begeleiding vanuit AuditPeople over de meest actuele kennis van het auditvak beschikt. Wat ons betreft een win-win situatie: De trainee doet ervaring op en onze organisatie profiteert van zijn kennis en enthousiasme."

    Bart de Boer Auditmanager Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam