Vraagstukken van interne beheersing; daarom draait het bij AuditPeople. De klantvragen bevinden zich altijd binnen het domein van Governance, Riskmanagement en Compliance (GRC). De specialisten van AuditPeople zetten hun kennis & vaardigheden graag in om de interne beheersing van uw organisatie naar een hoger niveau te brengen.

Wij regelen binnen drie werkdagen de juiste audit professional

085-2733025

Data analyse
Voor iedereen is het inmiddels duidelijk: het onderzoeken en analyseren van big data biedt fantastische mogelijkheden. Voor tweedelijnsfuncties zoals Riskmanagement, Control en Compliance, maar ook voor de derdelijnsfunctie Internal Audit.
Maar: waar begin je en hoe bereik je de meeste toegevoegde waarde? Meer

ORSA Audit
De ORSA is een belangrijk onderdeel van uw ‘System of Governance’. AuditPeople kan voor u op professionele wijze de onafhankelijke review cq audit uitvoeren. Meer

Kwaliteitstoetsing
De professionals van AuditPeople hebben uitstekende kennis van de eisen van het IIA rondom de kwaliteitstoetsing en kunnen u ondersteunen bij de tussentijdse toets. Meer

Administratieve Organisatie (AO)
Auditors van AuditPeople zijn niet alleen in staat om uw administratieve organisatie te beoordelen maar wij hebben ook AOIC specialisten om u te ondersteunen bij het opstellen van uw administratieve organisatie. Meer

Interne controle
De specialisten van AuditPeople ondersteunen bij de goede uitvoering van de interne controle maatregelen binnen uw organisatie. Ook kunt u hun kennis en ervaring inzetten voor het optimaliseren van de interne controle. Meer

ISAE 3402
Als service verlenende organisatie is het van belang dat u kunt aantonen dat de aan u uitbestede processen daadwerkelijk bij u in goede handen zijn. AuditPeople ondersteunt bij het zichtbaar maken van de standaarden. Meer

AVG (GDPR)
De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze wetgeving wordt mei 2018 van kracht en de impact is enorm. Wilt u weten of u klaar bent voor de GDPR, dan kan AuditPeople u daarin ondersteunen. Meer

IORP II
Op 13 januari 2019 is de herziene richtlijn voor Institutions for Occupational Retirement Provision, kort weg IORP II, via nationale wetgeving in werking getreden. Hierin staan eisen voor onder meer de Interne Audit Functie. AuditPeople kan u helpen bij de inrichting hiervan conform de eisen van IORP II. Meer